hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - SKRYJSKÁ JEZÍRKA
vydáno: 10.03.2013
web autora


Známá přírodní rezervace Jezírka poblíž Skryjí. Leží mezi Skryjemi a Podmokelským mlýnem na Zbirožském potoce. Potok se tu prodírá soutěskou vyrvanou v sopečných horninách a vytváří tu malý vodopád, pod nímž leží první jezírko. Hradba skal, kudy se potok prodírá je vysoká pěkných pár desítek metrů. Nejdramatičtější pohledy jsou z jara při dostatku vody, kdy se potok prodírá cca 1m širokou soutěskou s velkým řevem. Také jezírka pod vodopádem mají v tomto období dostatek vody.


VODOPÁD - Zdeněk Kučera
VODOPÁD - Touhle úzkou průrvou se na jaře valí celá masa vody poměrně širokého Zbirožského potoka.

VODOPÁD - Zdeněk Kučera
VODOPÁD - Voda tu dnes opravdu řádila.

NAD VODOPÁDEM - Zdeněk Kučera
NAD VODOPÁDEM - Potok se v těchto místech musí vejít do úzké průrvy, v nejužším místě jen cca 1m široké. Je jasné, že se to neděje zcela potichu.

ZBIROŽSKÝ POTOK - Zdeněk Kučera
ZBIROŽSKÝ POTOK - Kousek nad průrvou je potok už klidnější, v tento čas ale přece jen dost vodnatý.

ZBIROŽSKÝ POTOK - Zdeněk Kučera
ZBIROŽSKÝ POTOK - Klidnější část toku Zbirožského potoka nad Podmokelským mlýnem.

MOSTKY - Hanka Kučerová
MOSTKY - Přes jezírka je opět nový most, tentokrát trochu vyšší, má šanci že vydrží déle.

PŘÍTOK - Zdeněk Kučera
PŘÍTOK - Pravostranný přítok Zbirožského potoka nad jezírky.

ZIMNÍ POHLED - Zdeněk Kučera
ZIMNÍ POHLED - Takhle to tu vypadá v zimě.


  hlavní strana