hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - SÁZAVSKÝ KLÁŠTER
vydáno: 08.09.2012
web autora


Sázavský klášter, později přestavěný na zámek, leží ve městečku Sázava nedaleko řeky Sázava. Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a poustevník Prokop, kolem něhož se zde kolem roku 1009 vytvořila skupina následovníků. Kníže Oldřich v roce 1032 komunitu povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti. Zakladatel kláštera Prokop se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici.

V 11. století byl klášter středem staroslověnské liturgie, v roce 1096 byli ale mniši ze Sázavského kláštera vyhnáni a jejich knihy a veškeré spisy zničeny. Klášter byl předán benediktinům z Břevnova a nadále zde byla pěstována jen latinská liturgie.

Podrobné informace nalezneme na stránkách kláštera.

CELKOVÝ POHLED NA OBJEKT KLÁŠTERA - Zdeněk Kučera
CELKOVÝ POHLED NA OBJEKT KLÁŠTERA - Celkový pohled na objekt kláštera. Věž nedostavěného kostela, věžička chrámu sv. Prokopa a vyhlídková věž zámku.

VĚŽ CHRÁMU - Zdeněk Kučera
VĚŽ CHRÁMU - Jediná z plánovaných dvou věží nedostavěného chrámu z červeného pískovce, vpravo bývalý konvent a zámek.

NEDOSTAVĚNÝ CHRÁM - Zdeněk Kučera
NEDOSTAVĚNÝ CHRÁM - Věž s oblouky nedostavěného gotického chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

KOSTEL SV. PROKOPA - Zdeněk Kučera
KOSTEL SV. PROKOPA - Kostel sv. Prokopa a nedostavěné trojlodí.

ZÁKLADY KOSTELA - Zdeněk Kučera
ZÁKLADY KOSTELA - První kamennou stavbou byl kostel vysvěcený v roce 1070 a zbudovaný na půdorysu řeckého kříže ke cti sv. Kříže. Základy kostela nalezneme v místě dnešní severní zahrady.

POHLED NA AREÁL - Zdeněk Kučera
POHLED NA AREÁL - Hospodářské budovy pod klášterem a nasvícená věž zámku.


  hlavní strana