hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - JELENÍ HORA A TŘI ŠPIČÁKY
vydáno: 23.04.2012
web autora


Soustava vrcholů sopečného původu velmi podobného tvaru v linii za sebou, ležících téměř v přímce ve vzdálenosti několika kilometrů. Všechny mají relativně pozvolný nástup od jihu, severní stěna spadá příkře. Postupně v řadě je Jelení vrch (994 m), Velký Špičák (965 m), Prostřední Špičák (924 m) a Malý Špičák (904 m). Ze všech vyjma Malého Špičáku je velmi dobrý výhled na tuto oblast Krušných hor.


VELKÝ ŠPIČÁK A JELENÍ VRCH Z PROSTŘEDNÍHO ŠPIČÁKU - Zdeněk Kučera
VELKÝ ŠPIČÁK A JELENÍ VRCH Z PROSTŘEDNÍHO ŠPIČÁKU - Z Prostředního Špičáku můžeme takto vidět Velký Špičák a Jelení vrch. Užívejme si tohoto pohledu, zanedlouho už bude pravděpodobně zničen pohledem na lesy vrtulí. V Krušných horách je přihlášeno ke stavbě 630 větráků, většina by jich měla vyrůst právě v oblasti mezi Vejprty a Výsluním, kde je řídké osídlení a dnes už zase krásná příroda, která se sotva vzpamatovala z exhalací tepelných elektráren. Doprava součástí 105metrových mnohatunových stožárů po většinou podmáčených lesních cestách a rašeliništích jistě k přírodě šetrná nebude. Ale co bychom neudělali pro zisk, že ?

POHLED NA VELKÝ ŠPIČÁK - Zdeněk Kučera
POHLED NA VELKÝ ŠPIČÁK - Z Prostředního Špičáku je krásný kruhový výhled na okolní vrcholy. Tady je to Velký Špičák a Jelení vrch. Na druhé straně můžeme pak vidět Bärenstein, Fichtelberk, Klínovec a dohlédneme i na Měděnec.

VELKÝ ŠPIČÁK - Zdeněk Kučera
VELKÝ ŠPIČÁK - Pohled z vrcholu Velkého Špičáku na Prostřední a Malý Špičák, v pozadí jsou vidět sjezdovky na úbočí Klínovce.

VELKÝ ŠPIČÁK - Zdeněk Kučera
VELKÝ ŠPIČÁK - Zimní pohled na Velký Špičák s vrcholovým křížem.

PŘEHRADA PŘÍSEČNICE Z JELENÍHO VRCHU - Zdeněk Kučera
PŘEHRADA PŘÍSEČNICE Z JELENÍHO VRCHU - Z Jeleního vrchu je krásný výhled na přehradu Přísečnice, zásobující pitnou vodou Chomutov.

STARÝ LOM - Zdeněk Kučera
STARÝ LOM - A na závěr Velký Špičák v krásném inverzním počasí. Vlevo jsou vidět zbytky lomu, které jsou důkazem sopečného původu vrchu. Jsou tu docela pěkně obnaženy čedičové sloupce.


  hlavní strana