hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - ČERVENÁ ŘEČICE
vydáno: 03.04.2012
web autora


Červenou Řečici najdeme na Českomoravské vysočině, v její západní části severně od Pelhřimova. Počátky obce sahají do 12. století. V roce 1144 daroval český kníže Vladislav II. pražskému biskupovi Otovi pozemky při horním toku řeky Želivky.
První písemné zmínky o hradu jsou až ze 13. století. Původní tvrz přestavěná na hrad a později na zámek dnes očividně chátrá. Přesto zámek zaujme svou rozlehlostí a zajímavými prvky, několika věžemi, baštami. Areál původně sestával ze šesti na sebe navazujících budov, které tvoří protáhlou šestiúhelnou dispozici.


ZÁMEK - Hanka Kučerová
ZÁMEK - Pohled na zámek od jihu. Vlevo do hradby zasazená věž je bývalá hladomorna.

JIHOZÁPADNÍ BAŠTA - Hanka Kučerová
JIHOZÁPADNÍ BAŠTA - Osmiboká bašta s gotickými prvky. Posilovala společně s vedlejším bastionem a vodním příkopem obranyschopnost hradu. Z tohoto pohledu jsou vidět další věže, uprostřed hláska elipsovitého tvaru a hranolovitá hodinová věž.

OBVODOVÁ ZEĎ - Hanka Kučerová
OBVODOVÁ ZEĎ - Obcházíme hrad zezadu a dostáváme se k druhé osmiboké baště, která je v podstatně horším stavu než první. Nakloněná zeď budovy volá po rychlé záchraně.

SEVEROZÁPADNÍ TRAKT - Hanka Kučerová
SEVEROZÁPADNÍ TRAKT - Jedna ze šesti budov, které tvoří nádvoří. Sluncem nasvícená subtilní věžička je součástí paláce coby její rizalit.

VÝCHODNÍ TRAKT - Hanka Kučerová
VÝCHODNÍ TRAKT - Východní trakt. Zde je vstup do zámku přes kamenný most, postavený na místě původního dřevěného padacího. Končíme náš průzkum památky, bohužel jenom zvenčí. Snad po vyřešení církevních restitucí se dočkáme opravy a třeba i přístupu na nádvoří, které skrývá mnohé zajímavé architektonické prvky.

KAPLANKA - Hanka Kučerová
KAPLANKA - Čtvercové náměstí má několik pěkných staveb s barokními štíty. Budovy kaplanky a děkanství jsou toho důkazem. V pozadí vykukuje věž kostela sv. Máří Magdalény.

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY - Hanka Kučerová
KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY - Děkanský gotický kostel, založený koncem 13. století. Začátkem 18. století byl barokně přestavěn. Kostelní věž udivuje svojí nezvyklou mohutností.

NÁMĚSTÍ - Hanka Kučerová
NÁMĚSTÍ - Ještě ukázka dalších pěkných domů na náměstí. Dnes se s Řečicí loučíme a můžeme se vydat třeba na nedalekou přehradu Trnávku.


  hlavní strana