hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - KADAŇ - MĚSTO HISTORICKÉ
vydáno: 05.05.2009
web autora


KADAŇ, od roku 1978 městská památková rezervace, vzhledem k nádherně opraveným stavbám na historickém náměstí a v okolí určitě stojí za vidění. Klášter františkánů z roku 1473 s nejstaršími sklípkovými klenbami míšenského typu u nás a s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků (vysvěcen roku 1480). Na náměstí kostel Povýšení sv. kříže ze 13. století. Radnice s 53.7m vysokou věží ze 14. století. Na náměstí barokní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1753-1755.


FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER - Zdeněk Kučera
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER - Bývalý FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER z roku 1473 s kostelem ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ.

RADNICE - Zdeněk Kučera
RADNICE - RADNICE s 53.7m vysokou věží ze 14. století. V roce 1498 vyhořela, při přestavbě v letech 1502-1520 vznikl nový arkýř a ochoz věže s jehlanem. Po požáru v roce 1811 provedl přestavbu radnice stavitel Rott.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - Zdeněk Kučera
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE na náměstí stojí v místě původního gotického kostela ze 13. století. Z pozdější stavby z roku 1458 se zachovala předsíň s krouženou klenbou a spodní partie věže. Obnova po požáru v roce 1636 byla realizována G. B. Martinim. Přestavba lodě po roce 1645 byla provedena D. Rossim, vliv na stavbu měl i D. Orsi. V letech 1746-1755 pozdně barokní přestavba gotického presbytáře pod vedením J. K. Koshe. Stavbu posuzoval K. I. Dientzenhofer a M. Kondel. Zlomem byl velký požár roku 1811, oprava byla provedena velmi rychle. V roce 1813 byl přivezen z Litoměřic ze zrušeného dominikánského kláštera mobiliář, zejména hlavní oltář a kazatelna.

NÁMĚSTÍ - Zdeněk Kučera
NÁMĚSTÍ - Náměstí s barokním SLOUPEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE z let 1753 až 1755.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - Zdeněk Kučera
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE ze 13. století na náměstí.

RADNICE - Zdeněk Kučera
RADNICE - Bílá RADNICE tvoří dominantu náměstí.

KADAŇ HRAD - Zdeněk Kučera
KADAŇ HRAD - HRAD tyčící se nad řekou podpírají mohutné pilíře. Byl založen kolem roku 1260 jako královský. Sloužil jako sídlo královského purkrabího. Přestavován roku 1547 a po požáru v roce 1811. Po roce 1750 sloužil jako kasárna. Nyní je zde knihovna, obřadní síň, galerie a dům s pečovatelskou službou.


  hlavní strana