hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - BLANÍK
vydáno: 15.11.2011
web autora


Kdo by neznal bájnou horu Blaník a pověst o sv.Václavovi a rytířích, kteří vyjedou zemi na pomoc v době nejhorší. Málokdo však ví, že zde bývalo halštatsko-laténské hradiště, Kelty obývané místo s tajemnou atmosférou. Podle keltské pověsti se zde také nacházela druidská svatyně, kterou Bójové bránili před napadením Markomany. Po prohrané bitvě duch statečných obránců vplul do hory.

Pověstí k tomuto místu se však váže víc, šlo většinou o obyčejné lidi, kteří se ztratili z tohoto světa aby se po několika dnech i letech vrátili zpět domů se zážitky z nitra hory.


VEŘEJOVÁ SKÁLA - Hanka Kučerová
VEŘEJOVÁ SKÁLA - Cesta na horu vede pohodlnou pěšinou bukovým lesem po červené turistické značce, na kterou narazíte hned u parkoviště mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Načeradcem. Po chvíli přijdete k ceduli, kde vám dají vybrat zda pokračovat po červené do prudkého kopce, čímž dosáhnete cíle po 300 m, nebo pro méně zdatné pohodlnou cestou kolem kopce asi 1 km. Kdo se nechce nechat zahanbit a volí červenou do kopce a tou samou cestou dolů nedělá dobře. Připraví se o zážitek setkání s Veřejovou skálou, údajným vstupem do nitra hory. Vede k ní odbočka nalevo od cesty, značená šipkou. Po překonání valu máte možnost si jí prohlédnout ze všech stran.

PADLÝ STROM - Hanka Kučerová
PADLÝ STROM - Pohled od západu, padlý strom po zasažení bleskem.. nevím jestli bych tu chtěla být za bouřky.

MRAZOVÉ SRUBY - Hanka Kučerová
MRAZOVÉ SRUBY - Skalní útvary na vrcholcích kopců, tzv. mrazové sruby jsou roztroušeny jak na Velkém Blaníku tak na vedlejším Malém Blaníku. Vznikaly v dobách ledových zvětráváním hornin.

ROZHLEDNA - Hanka Kučerová
ROZHLEDNA - První rozhledna na vrcholu hory byla postavena v roce 1895, ale poté co se v roce 1936 pod náporem větru zřítila, byla navržena jiná a to již s ochrannýn pláštěm tak jak ji vidíte dnes.

BUČINY - Hanka Kučerová
BUČINY - Cesta k vrcholu lemovaná letitými buky. Vrchol se nachází ve výšce 638 m n.m.

RYTÍŘ - Hanka Kučerová
RYTÍŘ - Kamenná stéla rytíře jako připomínka pověstí o hoře nebo o tom, že se nacházíme na naučné stezce S rytířem na Blaník.

RUDÉ STROMY - Hanka Kučerová
RUDÉ STROMY - Na zpáteční cestě nás zaujaly zapadajícím sluncem červeně ozářené stromy.

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM - Hanka Kučerová
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM - Ale to už jsme z lesa venku a od parkoviště ještě snímek Louňovic pod Blaníkem na rozloučenou.


  hlavní strana