hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - BORKOVICKÁ BLATA
vydáno: 14.11.2011
web autora


Zajímavou lokalitu najdeme poblíž Soběslavi. Jmenuje se BORKOVICKÁ BLATA. V oblasti se od poloviny 19. století těžila rašelina ručně, později dokonce průmyslovým způsobem pomocí buldozerů a kombajnů. Po vytěžení lokality z původních 2 až 6m na asi 0.6m od podkladových pískovců se s těžbou přestalo a do lokality se postupně vrací řada jedinečných rostlin a živočichů.

Lokalitou vede dobře udržovaná naučná stezka se spoustou informačních tabulí a odpočinkovými místy.


VSTUP - Zdeněk Kučera
VSTUP - V místech dřívější ruční těžby jsou povalové chodníčky.

ODVODNĚNÍ - Zdeněk Kučera
ODVODNĚNÍ - Při ruční těžbě se území odvodňovalo soustavou kanálů, hlubokých až 3m. Dnes jsou tyto kanály na některých místech přehraženy, aby se v oblasti udržela voda. Dochází k návratu původní flóry a fauny.

VYTĚŽENÉ PLOCHY - Zdeněk Kučera
VYTĚŽENÉ PLOCHY - Na místech po průmyslové těžbě se v nižších partiích vytvořila jezírka.

POSTUPNÉ ZARŮSTÁNÍ - Zdeněk Kučera
POSTUPNÉ ZARŮSTÁNÍ - Odvodňovací kanál, za ním už vzrostlý les. Zamokřená plocha vpravo ještě stromům odolává.

CENTRÁLNÍ ČÁST - Zdeněk Kučera
CENTRÁLNÍ ČÁST - V centrální části se vytvořilo větší jezírko se silně podmáčenými břehy, zarůstajícími břízami.

JEZÍRKO - Zdeněk Kučera
JEZÍRKO - Ještě jeden pohled na centrální jezírko.

KOSTELÍK V MAŽICÍCH - Zdeněk Kučera
KOSTELÍK V MAŽICÍCH - V nedalekých Mažicích můžeme najít pěkně opravený kostelík. V podvečerním slunci se krásně odrážel v rybníčku.


  hlavní strana