hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - MEDVĚDÍ VODOPÁDY
vydáno: 17.10.2011
web autora


Jedny z nejkrásnějších a nejzajímavějších vodopádů ČR najdeme v Bezručově údolí poblíž Hory Sv. Šebestiána. Dnes pozapomenutá Medvědí rokle skrývá dva větší vodopády a nespočet kaskád.

Zprvu nenápadné údolí se v horních partiích zužuje do těsné soutěsky, kde můžeme obdivovat dva vysoké vodopádové stupně. Horní stupeň celkové výšky 5m je unikátní přímým vymletým žlabem ve směru puklin skal. Takto formovaný vodopád je na našem území jediný.

Díky napájení vodou z rozsáhlých rašelinišť má vodopád po celý rok poměrně stálý průtok, snad proto je vymletý žlab tak pravidelný. Spodní stupeň je 6m vysoký, voda částečně sjíždí po skále, částečně padá. Přes trochu nesnadný přístup hlavně k hornímu stupni určitě stojí za vidění.

HORNÍ STUPEŇ - Zdeněk Kučera
HORNÍ STUPEŇ - Výška horního stupně je 5m, žlab se dvakrát lomí podle puklin ve skalních blocích.

DOLNÍ STUPEŇ - Hanka Kučerová
DOLNÍ STUPEŇ - 6m vysoký dolní stupeň vodopádu.

SOUTĚSKA POD VODOPÁDY - Zdeněk Kučera
SOUTĚSKA POD VODOPÁDY - V soutěsce pod vodopády je několik jezírek. V minulém století tu snad byla dokonce lávka nad vodopády.


  hlavní strana