hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Liběna Stiebitzová - CHEBSKÝ HRAD
vydáno: 06.10.2010
web autora


Chebský hrad leží na třicet metrů vysoké skále nad ohybem řeky Ohře. Opevněný románský hrad (falc) vzniknul na konci 12. století z popudu císaře Friedricha I. Barbarossy totální přestavbou staršího kamenného hradu, který stál na místě bývalého slovanského hradiště. Nepřehlédnutelná je přes 18 metrů vysoká Černá věž postavená ze sopečného tufu, zbytky mohutného hradního paláce dnes zaujmou zejména pětidílnými románskými okny. Na počátku 13. století byla postavena kaple sv. Erharda a Uršuly. Barokní přestavba pak dodala cihlové hradby s kasematy. K opevnění patřily také dvě bašty, Skalní a Mlýnská věž.

VSTUP DO HRADU - Liběna Stiebitzová
VSTUP DO HRADU - Vstup do hradu a most, který překonává hradní příkop. Mohutné cihlové barokní opevnění s klenutými prostorami (kasematy) pochází ze 17. století.

STŘÍLNA - Liběna Stiebitzová
STŘÍLNA - Střílna ve zdi mohutného opevnění hradu

KAPLE - Liběna Stiebitzová
KAPLE - Kaple je nejcennější stavbou hradu. Pochází z počátku 13. století.

ČERNÁ VĚŽ - Liběna Stiebitzová
ČERNÁ VĚŽ - Černá věž získala svoje jméno celkem logicky podle svého zabarvení, které má původ v použitém stavebním materiálu - sopečném tufu z nedaleké Komorní hůrky. Je vysoká 18,5 metru.

KAPLE A PALÁC - Liběna Stiebitzová
KAPLE A PALÁC - Pohled na kapli a zbytky paláce z Černé věže

VCHOD DO KAPLE - Liběna Stiebitzová
VCHOD DO KAPLE - Vchod do kaple

PORTÁL - Liběna Stiebitzová
PORTÁL - Ozdoba portálu nad vchodem do kaple

OKNO - Liběna Stiebitzová
OKNO - Okénko v kapli

KLENBA - Liběna Stiebitzová
KLENBA - Krásná gotická klenba kaple

HLAVICE SLOUPU - Liběna Stiebitzová
HLAVICE SLOUPU - Hlavice sloupu v horním patře kaple

PALÁC - Liběna Stiebitzová
PALÁC - Zbytky paláce s pětidílnými románskými okny s mramorovými sloupky

POHLED Z HRADU - Liběna Stiebitzová
POHLED Z HRADU - Pohled z hradu na město Cheb

ERB - Liběna Stiebitzová
ERB - Erb na hradním nádvoří

MLÝNSKÁ VĚŽ - Liběna Stiebitzová
MLÝNSKÁ VĚŽ - Mlýnská věž a zdi paláce


  hlavní strana