hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - TÝNEC NAD SÁZAVOU HISTORICKÝ
vydáno: 12.08.2010
web autora


Mám ráda městečka s dlouhou historií. S jedním vás chci v krátkosti seznámit.

Týnec nad Sázavou. Už v názvu je patrné o jak staré sídlo se jedná. Místo otýněné (ohrazené) kolem hradu na vysokém ostrohu nad řekou Sázavou. Vznik hradu se datuje do 11. století, kdy byla postavena kamenná rotunda a dřevěná věž, ve 12. století pak byla nahrazena kamennou věží a přistavěn palác. Byl to typický přemyslovský strážní hrad na kupecké stezce od jihu na sever do Prahy.

ZIMNÍ POHLED - Hanka Kučerová
ZIMNÍ POHLED - Pohled na hrad od západu. Na hradě se pořádají kulturní akce, podzimní Keltský večer má už svoji tradici. Každý rok na něm účinkují hudební soubory hrající bretaňskou a irskou hudbu. Můžete sem také zavítat na divadelní představení, historické slavnosti, koncerty a v neposlední řadě vás třeba potěší výstava obrazů, fotek či sochařských děl v prostorách hradu.

ROTUNDA - Hanka Kučerová
ROTUNDA - Rotunda s apsidou je nejstarší stavební památkou hradu. Plnila funkci sakrální, je zasvěcena sv. Václavu. Klenba rotundy je románského původu, při rekonstrukcích bylo objeveno zazděné románské okénko. V době vzniku, která se datuje do druhé poloviny 11. století, se nacházelo v přilehlém okolí rotundy řadové kostrové pohřebiště. V rotundě se v nyní pořádají svatby.

Z MOSTU - Hanka Kučerová
Z MOSTU - Jeden ze zimních pohledů na hrad a řeku Sázavu. Je zde vidět konec náhonu pod bývalým mlýnem.

MĚSTEČKO NA DLANI - Hanka Kučerová
MĚSTEČKO NA DLANI - Městečko jako na dlani máme při pohledu přes most na starou část Týnce. V místech dnešního mostu býval přívoz a ve starších dobách brod.

DETAILNÍ POHLED - Hanka Kučerová
DETAILNÍ POHLED - Detailní pohled na centrální část starého Týnce. Krásný renezanční štít Mickova domu, věž kostela sv. Šimona a Judy a několik obytných domků.

JEZ - Hanka Kučerová
JEZ - Opět jeden z pohledů na hrad přes jez na řece Sázavě. V zimě se stává, že řeka zamrzá, ale v létě patří vodákům.

KAMENNÁ VĚŽ - Hanka Kučerová
KAMENNÁ VĚŽ - Hranolová kamenná věž, důležitý obranný prvek a dominanta městečka. Skrývá tajemství v podobě živých netopýrů v nejvyšším patře. V přízemních prostorách je stálá expozice týnecké kameniny z dávno zrušené továrny, kterou kolem roku 1791 založil František Josef hrabě z Vrtby.

KOSTEL - Hanka Kučerová
KOSTEL - Kostel sv. Šimona a Judy jižně od hradu na návrší. Původně gotický kostel byl barokně přestavěn. První písemná zmínka se váže k roku 1389. Kostel je obklopen hřbitovem.

HRAD A KÁMEN - Hanka Kučerová
HRAD A KÁMEN - V okolí Týnce bylo několik lomů na kámen. Zvláštní druh žulového kamene nazývaný gabro se lámal nedaleko v Peceradech. Na hradě byl použit a na fotce je vidět jeho typická tmavá zelenošedá barva.


  hlavní strana