hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - BUDYNĚ NAD OHŘÍ
vydáno: 16.05.2010
web autora


Pěkný hrad Budyně nad Ohří se nachází ve stejnojmenném městečku nedaleko Roudnice nad Labem.
Jan Zajíc ho v 15. století nechal postavit v pozdně gotickém stylu na původním místě opevněného dvorce či tvrze ze 13. století. Obehnán byl hradbami s dvěma polokruhovitými baštami a vodním příkopem.
Podoba hradu se staletími měnila, z dřívějšího čtyřkřídlého paláce s uzavřeným nádvořím dnes zbyla křídla jen dvě, severní a západní. Poté co byl hrad šlechtou opuštěn, pustl a v roce 1823 bylo jižní a východní křídlo spolu s velkou věží zbořeno.

HRAD - Hanka Kučerová
HRAD - Při vstupu do hradu se nám naskytne pohled na západní a severní křídlo s čtyřhrannou věží. Na nádvoří se dnes konají zajímavé kulturní akce historického šermu, keltský festival i soutěže pro děti. V části budovy je umístěno Bendovo muzeum s rekonstrukcí alchymistické dílny. Prohlídkovému okruhu je vymezeno několik místností hradu.

VSTUPNÍ BRÁNA - Hanka Kučerová
VSTUPNÍ BRÁNA - Přímo z náměstí v Budyni spatříme hradní bránu, kterou projdeme do areálu hradu. Erb Zajíců z Házmburka je umístěný ve štítu nad vstupní bránou s klenbou asi z 15. století.

BAŠTA - Hanka Kučerová
BAŠTA - Obcházíme hrad z levé strany. Zaujala nás krásná bašta vsazená do obvodové zdi. Celé opevnění navazovalo na městské hradby a zvyšovalo tak bezpečnost města.

DVEŘNÍ KLENBA - Hanka Kučerová
DVEŘNÍ KLENBA - Zajímavé architektonické prvky dveřního portálu. Krásná kamenická práce.

OPEVNĚNÍ - Zdeněk Kučera
OPEVNĚNÍ - Kamenné hradební zdi spolu s baštou v tomto pohledu působí mohutně, nedobytně.

ZÁPADNÍ KŘÍDLO - Hanka Kučerová
ZÁPADNÍ KŘÍDLO - Stojíme v místě parkánu, zprava máme zadní část západního křídla hradu se dvěma arkýři ve druhém patře budovy. Bližší je podpírán jehlancovou konzolí, vzdálenější je nesen osmi krakorci. Bíle omítnutá budova v závěru pohledu je špýchar.

SEVERNÍ KŘÍDLO - Hanka Kučerová
SEVERNÍ KŘÍDLO - Obešli jsme celý hrad, právě jdeme kolem severního křídla s věží a z budyňského náměstí na nás vykukuje věž kostela sv.Václava.

HRADNÍ VĚŽ - Zdeněk Kučera
HRADNÍ VĚŽ - Hradní hranolová věž je nejstarší budovou hradu. Po výbuchu prachu v dnes zbořené velké věži byla tato roku 1551 opravena a vyzdobena omítkou se sgrafitovou rustikou a ve 20. století byla ukončena hrázděným zdivem.


  hlavní strana