hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Liběna Stiebitzová - VELÍZ
vydáno: 02.05.2010
web autora


Vrch Velíz (595) leží na okraji Křivoklátských lesů nad obcí Kublov. Vizuálně není na tomto vrchu nic až tak neobvyklého, je to oblý lesem porostlý kopec, ale rozhodně stojí za návštěvu. Jméno Velíz bylo pravděpodobně odvozeno od jména slovanského boha plodivé síly, úrody a stád Velese. Archeologické nálezy dokazují existenci pravěkého a později keltského a slovanského sídliště. Dnes se na vrchu Velíz nachází kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov a pozůstatky bývalé osady. Původně románský kostelík nechal údajně postavit přemyslovský kníže Jaromír na památku své záchrany z rukou nepřátelských Vršovců na začátku 11. století. Později zde vzniknul benediktinský klášter, který byl vypálen Husity a na rozdíl od kostela již nebyl obnoven. Poslední významnou přestavbou prošel kostel v 18. století, kdy byl barokně přestavěn. Více informací najdete
zde


Na hřbitově je pochován slavný rodák z Kublova, hudební skladatel a pedagog
J. L. Zvonař
(1824 - 1865).

Z vrchu Velíz jsou nádherné výhledy zejména na Brdy a na hrady Žebrák a Točník.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE - Liběna Stiebitzová
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE - V sedle pod vrcholem Velízu se nachází kostel Sv. Jana Křtilete. Historie tohoto kostela spadá do dávných dob. Kosmas datuje vznik kaple na vrchu Velízu na počátek 11. století.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE - Liběna Stiebitzová
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE - Kostel Sv. Jana Křtitele

KOSTELNÍ VĚŽ - Liběna Stiebitzová
KOSTELNÍ VĚŽ - Kostel na vrchu Velíz má novou šindelovou střechu a také věž je krásně opravená.

HŘBITOV U KOSTELA - Liběna Stiebitzová
HŘBITOV U KOSTELA - Na hřbitově je pochován slavný rodák z Kublova, hudební skladatel a pedagog J. L. Zvonař (1824 - 1865).

GOTICKÝ PORTÁL - Liběna Stiebitzová
GOTICKÝ PORTÁL - V průčelí kostela se dochoval jednoduchý raně goticlý portál. Copak by asi vyprávěl, kdyby mohl?

BAROKNÍ OKNO - Liběna Stiebitzová
BAROKNÍ OKNO - Kostel prošel v 18. století barokní přestavbou.

KŘÍŽ - Liběna Stiebitzová
KŘÍŽ - Na kříž u kostela Sv. Jana Křtitele si posvítilo jarní sluníčko.

BAROKNÍ BRÁNA - Liběna Stiebitzová
BAROKNÍ BRÁNA - Barokní vstupní brána na hřbitov a ke kostelu. Kdysi zde bývalo také probošství.

LITINOVÝ NÁHROBEK - Liběna Stiebitzová
LITINOVÝ NÁHROBEK - Krásně zdobený litinový náhrobek je ukázkou umu řemeslníků v českých zemích. Tento kříž pochází s největší pravděpodobností z nedalekých železáren v Komárově u Hořovic, která se výrobou umělecké litiny prosadila již na začátku 19. století.

SLOVANSKÝ BŮH VELES - Liběna Stiebitzová
SLOVANSKÝ BŮH VELES - Na vrchu Velíz kdysi bývalo slovanské sídliště. Dnes zde najdete alespoň tuto připomínku slovanských bohů, a to Velese, boha plodivé síly, úrody a stád.


  hlavní strana