hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - ČERTOVO BŘEMENO
vydáno: 18.04.2010
web autora


Čertova hrbatina, Český Merán a Česká Sibiř - vše platí pro jednu oblast nedaleko Sedlce-Prčic.
Je to prostor nevšední krásy, divoká přírodní scenérie, podhorský kraj s rozeklanými žulovými kamýky na vrcholcích kopců, hluboké lesy s tichými odlehlými údolími, pastviny s kamenými stády, úvozové cesty lemované kamennými zídkami a romantické rybníky.
V této krajině navštívíme výrazný žulový útes s množstvím přírodních miskovitých prohlubní, který je podle zdejších pověstí nazýván Čertovo břemeno.
Jednoduchý přístup je od Cunkova silničkou na Ounuz, neminout odbočku napravo před ohradou pro koně a po pár metrech jsme na místě.


ČERTOVO BŘEMENO - Zdeněk Kučera
ČERTOVO BŘEMENO - O skále vypráví jedna z pověstí. Čert sebral skálu někde na Sedlčansku a letěl s ní na nedaleký kostel v Nadějkově s úmyslem zničit ho. Když se dozvěděl, že je kostel vysvěcen, skálu v těchto místech vztekle zahodil.

ČERTOVO  KOPYTO - Zdeněk Kučera
ČERTOVO KOPYTO - Otisk čertova kopyta, když v jiné pověsti nesouc težké břemeno odpočíval na skále. Ve skalní misce naplněné vodou se odráží blankytně modré nebe.

OKOLNÍ SKALKY - Hanka Kučerová
OKOLNÍ SKALKY - V okolí najdeme několik menších zajímavých skalek s výhledem na ústřední skalní útvar, který ostatní převyšuje.

KAMENNÉ ODPOČÍVADLO - Hanka Kučerová
KAMENNÉ ODPOČÍVADLO - Kameny pokryté mechem vyzývaly k posezení, což jsme učinili a využili k vychutnání kávy přinesené v termosce. V zorném úhlu jsme měli koně pasoucí se v ohradě.

KAMENNÝ STŮL - Hanka Kučerová
KAMENNÝ STŮL - Někde jsem četla, že tento kámen svým opracováním připomíná obětní stůl. Brrr.

SKÁLA - Hanka Kučerová
SKÁLA - Ještě jiný pohled na Čertovo břemeno, než se posuneme kousek dál. Všimli jsme si železných ok připravených pro lezecké účely. Místo se nachází v nadmořské výšce 723 m, přesto výhled do krajiny je znemožněn okolními vzrostlými stromy.

SKÁLA PODZIMNÍ - Hanka Kučerová
SKÁLA PODZIMNÍ - Podobný pohled jako předchozí, tentokrát na podzim.

PŘEVTĚLENÝ ČERT - Hanka Kučerová
PŘEVTĚLENÝ ČERT - Hned vedle skalek se pasou v ohradě pěkní koníci, ten černý nás zaujal, že by převtělený čert?

CESTOU K OUNUZI - Hanka Kučerová
CESTOU K OUNUZI - Cestou k Ounuzi jsme měli po levici pěknou loučku, les v pozadí a dramatická mračna, to se nedalo nevyfotit. Někde za tím lesíkem je rozlehlé golfiště Čertovo břemeno.

POLOROZPADLÉ STAVENÍ - Hanka Kučerová
POLOROZPADLÉ STAVENÍ - První stavení v Ounuzi, na které jsme narazili bylo trochu rozpadlé. Ale došková střecha si žádala zdokumentování.

OUNUZ - Hanka Kučerová
OUNUZ - Osada Ounuz byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Jsou zde zachované původní roubené stavby lidové architektury. Jednu z nádherných chaloupek vám nabízím. Natáčela se zde všem známá pohádka Pyšná princezna.

CHALOUPKA - Hanka Kučerová
CHALOUPKA - Chaloupka jak vystřižená z dávných dob je z vesničky kousek dál.


  hlavní strana