hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - POUTNÍ KOSTEL SKOKY
vydáno: 20.03.2010
web autora


Kostel Navštívení P. Marie ve Skocích je kouzelné místo. Osada SKOKY vznikla snad již ve středověku, první písemné zmínky o ní jsou z roku 1513. V době největšího rozkvětu se pořádaly poutě s účastí desítek tisíc lidí a přilehlá ves měla až 27 domů s 144 obyvateli. Četná zázračná uzdravení podněcovala příliv poutníků. Dnes ze vsi, vysídlené po roce 1945 stojí pouze ruina hospody a jedné hospodářské budovy.

Kostel v dnešní podobě byl vystavěn v letech 1736-38, stavitelem byl Johann Schmied. Chátrající kostel, patřící od roku 1990 opět kanonii premonstrátů v Teplé se dnes snaží alespoň částečně opravit občanská sdružení.

Podrobné informace naleznete na stránkách místa.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA - Zdeněk Kučera
PŘÍSTUPOVÁ CESTA - Na dnešní přístupové cestě ve směru od vsi POLOM je těsně před kostelem křížek z roku 1834.

KOSTEL SKOKY - Zdeněk Kučera
KOSTEL SKOKY - Do kraje svítí nedokončené báně, obnovené po pokusu o krádež v roce 2006. Zloději mědi tehdy vylezli na báně, motorovou pilou je rozřezali a shodili dolů. Jeden z nich ale spadl a těžce se zranil, díky tomu byli dopadeni.

KOSTEL SKOKY - Zdeněk Kučera
KOSTEL SKOKY - Polorozpadlé přístupové schodiště. Proti původním plánům získal kostel mohutné dvouvěžové průčelí. Fasáda kostela ještě čeká na opravu, vnitřek kostela je už celkem v pořádku.

KOSTEL SKOKY - Zdeněk Kučera
KOSTEL SKOKY - Pod celým kostelem je chodba, kterou protéká voda z léčivého pramene.

ŽLUTICKÁ PŘEHRADA - Zdeněk Kučera
ŽLUTICKÁ PŘEHRADA - ŽLUTICKÁ PŘEHRADA zaplavila silničku, která spojovala SKOKY se ŽLUTICEMI. Dnes už se ke kostelu a zaniklé vsi dostaneme jen z druhé strany, od vsi POLOM, tady ale silnička nikdy nebyla, přístup z této strany je jen polní cestou.

KOSTEL SKOKY - Zdeněk Kučera
KOSTEL SKOKY - Ještě jednou celkový pohled na kostel. Dům vlevo bývala hospoda, pěkně na pár kroků od kostela.

POHLED DO KRAJE - Zdeněk Kučera
POHLED DO KRAJE - Z vršku nad kostelem je nádherný výhled do kraje. Jezero pod námi je ŽLUTICKÁ PŘEHRADA, na obzoru se tyčí masiv VLADAŘE.

KOSTELÍK VŠECH SVATÝCH - Zdeněk Kučera
KOSTELÍK VŠECH SVATÝCH - V blízkém okolí nás ještě zaujal hřbitovní kostelík VŠECH SVATÝCH, který tvoří pěknou dominantu, viditelnou i z hlavní silnice Praha-Karlovy Vary.


  hlavní strana