hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - KRAJ OBLÝCH KAMENŮ - PETROVICE U SEDLČAN
vydáno: 30.04.2009
web autora


Zajímavá procházka se dá uskutečnit poblíž PETROVIC u Sedlčan. Pokud přijedeme po silnici číslo 105 od Vysokého Chlumce, zastavíme na malém parkovišti u HUSOVY KAZATELNY. Je po pravé straně těsně před odbočkou na Žemličkovu Lhotu. Od Husovy kazatelny pokračujeme severozápadním směrem po červené značce, která se po pár stech metrech spojí s modrou. Pokračujeme podél okraje lesa a vychutnáváme si výhledy na zvlněnou Petrovickou krajinu s mnoha roztroušenými oblými žulovými balvany, které až sem přinesl severský ledovec. Po modré projdeme OVČÍN a pokračujeme krásným údolím pod svahy TÝNČANSKÉHO KRASU. Na rozcestí pokračujeme po červené vzhůru do svahu. Kousek odtud je Divišova jeskyně. Vápencové svahy jsou pokryty teplomilným rostlinstvem. Na vrcholu odbočíme ke vsi Skoupý, odkud nás červená značka dovede zpět k Husově kazatelně. Celkem je tato procházka asi 7 km dlouhá.

HUSOVA KAZATELNA - Zdeněk Kučera
HUSOVA KAZATELNA - Viklan zvaný HUSOVA KAZATELNA. Podle pověsti zde roku 1413 kázal mistr Jan Hus, když pobýval na hradě Zvěřinci. Tady začíná naše dnešní procházka. V okolí je ještě několik dalších zajímavých balvanů.

PETROVICKO - Zdeněk Kučera
PETROVICKO - Pohled z modré turistické značky do kraje směrem k Petrovicím je nádherný.

SVAHY TÝNČANSKÉHO KRASU - Zdeněk Kučera
SVAHY TÝNČANSKÉHO KRASU - Vápencové svahy Týnčanského krasu září na podzim barvami. Kousek odtud pod svahem je v bývalém lomu vstup do DIVIŠOVY JESKYNĚ.

SVAHY TÝNČANSKÉHO KRASU - Zdeněk Kučera
SVAHY TÝNČANSKÉHO KRASU - Ještě jednou pohled na rostlinstvo na vápencovém svahu.

PETROVICKO - Zdeněk Kučera
PETROVICKO - Odtud můžeme sejít dolů do vsi Skoupý a pak se po červené značce dostaneme zpět k Husově kazatelně.


  hlavní strana