hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - STOŽEC
vydáno: 26.11.2009
web autora


České Žleby nám posloužily jako výchozí místo pro návštěvu pěkné lokality v první zóně NP.
Se zvláštním pocitem, že kráčíme po jedné z dávných obchodních cest, míříme ke Stožecké kapli. Modrá turistická
značka nás zavedla až k ohradě ohraničující zbytek pralesa. Vstup turistům povolen, jenom pro zvěř je přístup znemožněn z důvodu přirozené obnovy pralesního porostu. Stoupáme tedy vzhůru a za chvíli už máme před sebou pěknou dřevěnou stavbu. Nad ní se tyčí Stožecká skála, na které v minulosti byla strážní věž či hrádek, sloužící k ochraně jedné z větví Zlaté stezky.

STOŽECKÁ KAPLE - Hanka Kučerová
STOŽECKÁ KAPLE - Stožecká kaple neboli poutní kaple P. Marie je chráněnou kulturní památkou. Postavena byla nad pramenem v roce 1791 Jakubem Klauserem na znamení díků za uzdravení zraku. V 19. století byla rozšířena, konaly se zde pravidelně bohoslužby. Po druhé světové válce začala kaple chátrat až byla skoro zničena. Přesnou kopii si postavili v roce 1985 ve Philippsreutu a poté zásluhou Jana Kocourka z Prachatic obnovena kaple i na Stožci. V roce 1990 byla kaple vysvěcena biskupem Miroslavem Vlkem a tradice Mariánských srpnových poutí mohly být obnoveny.

PRALES POD SNĚHEM - Hanka Kučerová
PRALES POD SNĚHEM - Ještě koncem 18. století Stožecký revír pokrývaly neporušené pralesy, složené z původních dřevin - smrku, jedle, buku. Do roku 1770 se dřevní zásoby pralesa nevyužívaly, až se stavbou dřevařských vesnic nechal J.A. Schwarzenberg vykácet pruh lesa kolem zemské hranice. V roce 1789 byla zahájena stavba plavebního kanálu. V době naší návštěvy je pralesní porost pokryt prvním říjnovým sněhem.

STOŽECKÁ SKÁLA - Zdeněk Kučera
STOŽECKÁ SKÁLA - Ze skály (974 m) je nádherný výhled do Stožecké kotliny, na Trojmezné hory a za dobrého počasí i na Alpy.

ŽELEZNÝ KŘÍŽ - Hanka Kučerová
ŽELEZNÝ KŘÍŽ - Na Stožecké skále byl vztyčen 5 m vysoký železný kříž.

ŠUMAVSKÉ KOPEČKY - Hanka Kučerová
ŠUMAVSKÉ KOPEČKY - Ranní šumavská krajina se spoustou mlhy. Tato scenérie se nám naskytne cestou od Lipna do Českých Žlebů. Na závěr je třeba říci, že tato lokalita nabízí mnoho dalších cest zajímavými místy s jedinečnými výhledy. Lze si naplánovat několik okružních tras. Ale to zase příště.


  hlavní strana