hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - VLČÍ ROKLE - KAMENNÉ MOŘE A PRASTARÉ BUČINY
vydáno: 28.10.2009
web autora


Nevelká, ale krásná VLČÍ ROKLE je dnes přírodní památkou (rozloha 5.5 hektaru). Najdeme ji v Posázaví, asi 2 km severně od Prosečnice, v blízkosti žulových lomů.

Geomorfologicky zajímavou rokli pokrývá kamenné moře žulových balvanů o velikosti až několik metrů. Pod balvany protéká nevelký potok, v údolí je několik menších vodních ploch. Předmětem ochrany je cenný fragment staré acidofilní bučiny (Luzulo - Fagion) v kombinaci s geologickým fenoménem - balvanitým rozpadem biotitické žuly.


KAMENNÉ MOŘE - Zdeněk Kučera
KAMENNÉ MOŘE - Tento pohled na rozsáhlé kamenné moře se nám naskytne při výstupu po žluté turistické značce.

KAMENNÉ MOŘE - Zdeněk Kučera
KAMENNÉ MOŘE - Krása rokle vynikne zejména na podzim, kdy krásně zbarvené koruny buků propouští jemné světlo na mechem pokryté balvany.

KAMENNÉ MOŘE - Zdeněk Kučera
KAMENNÉ MOŘE - V přítmí korun staletých buků se dobře daří i rozličným druhům mechů, pokrývajících balvany.

STARÉ BUČINY - Zdeněk Kučera
STARÉ BUČINY - Vlčí rokle je porostlá starými svahovými bučinami. Rostou zde buky pozoruhodné svým stářím a velikostí. V odumírajících bucích žije např. roháček bukový.

KAMENNÉ MOŘE - Zdeněk Kučera
KAMENNÉ MOŘE - Nejlepší přístup do této lokality je po žluté turistické značce z Prosečnice. Pokud takto procházíme roklí směrem nahoru, můžeme si plně vychutnat krásné pohledy na moře obrovských žulových balvanů.

ZIMNÍ - Zdeněk Kučera
ZIMNÍ - Vlčí rokle, konečně nafocená v řádném zimním hávu.

ZIMNÍ - Zdeněk Kučera
ZIMNÍ - Z tohoto místa už budu mít brzo sérii všech ročních období, chybí mi už jen slušná letní fotka.


  hlavní strana