hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - Z LUŽICKÝCH HOR NA OYBIN
vydáno: 28.04.2009
web autora


Hezký výlet si můžeme udělat z PETROVIC v Lužických horách po červené značce až do německého OYBINU na zříceninu českého hradu. Cestou je stále se na co dívat. Jen kousek od cesty stojí zbytky zříceniny hradu FALKENBURK. Po překročení hranice objevíme kousek od cesty zajímavé růžové skalní věže ROSENSTEINE. A samotný OYBIN je velmi zajímavá zřícenina, o které sami Němci prohlašují, že je to česká zřícenina na německém území.

OYBIN (vstupní brána) - Zdeněk Kučera
OYBIN (vstupní brána) - Romantické zříceniny českého královského hradu a kláštera. Zprvu jednoduché opevnění hradu bylo na počátku 14. století rozšířeno na rozsáhlý obranný komplex. V polovině 14. století zde nechal Karel IV. zbudovat císařské sídlo a věnoval řádu celestinů klášter, jehož impozantní kostel nese pečeť díla slavného stavitele pražské katedrály Petra Parléře. Za řeholním životem pak učinila v polovině 16. století definitivní tečku reformace, zdi kláštera byly ponechány napospas přírodním živlům a to až do přelomu 18. a 19. století, kdy byly znovu uvedeny do povědomí lidí.

 • 13. století - původní opevnění
 • 1311-16 - rozšíření hradu na rozsáhlou pevnost pro odříznutí útoku za Jindřicha z Lipé
 • 1364 - Karel IV nařizuje stavbu císařského sídla
 • 1369 - Karel IV daruje řádu celestínů klášter na Ojbíně
 • 1369-84 - stavba klášterního kostela za spolopůsobení stavitele pražské katedrály Petra Parléře
 • 1. polovina 16. století - zrušení kláštera v důsledku reformace
 • 1577 - zničení hradu a kláštera Ojbín úderem blesku
 • 1681 - odlomený kus skály způsobuje další zkázu
 • 1829 - odklízení sutin ze zříceniny klášterního kostela
 • 1877 - rekonstrukce císařského paláce
 • 1883 - otevření muzea v obytné věži hradu


 • OYBIN (zřícenina paláce) - Zdeněk Kučera
  OYBIN (zřícenina paláce) - Zbytky paláce.

  OYBIN (kaple) - Zdeněk Kučera
  OYBIN (kaple) - Klášterní kaple se zříceným stropem. Dnes je dobře zakonzervovaná a po točitých schodištích ve zdech kůru se můžeme dostat až nad úroveň bývalé klenby.

  OYBIN (kaple) - Zdeněk Kučera
  OYBIN (kaple) - Po schodišti na bývalý kůr se můžeme vyšplhat až nad zřícenou klenbu klášterní kaple, odtud je krásný výhled na samotnou zříceninu a městečko OYBIN pod hradem.

  OYBIN (nádvoří) - Zdeněk Kučera
  OYBIN (nádvoří) - OYBIN shora. Takovýto výhled na vstupní nádvoří a zbytky paláce se nám naskytne z věžičky nad propadlou klenbou kaple.

  OYBIN - Zdeněk Kučera
  OYBIN - Zajímavě členěné kamenné ostění okna zbytků paláce.

  ROSENSTEINE - Zdeněk Kučera
  ROSENSTEINE - Cestou můžeme vidět zajímavé růžové pískovcové skalní věže ROSENSTEINE.

  FALKENBURK - Zdeněk Kučera
  FALKENBURK - Krátká odbočka nás dovede na kuželovitý vrch, kde stával hrad FALKENBURK. Z hrádku už tu zbylo jen pár zdí.
  Skromné zbytky mají nejasné počátky. Poprvé je hrad zmiňován v souvislosti s Vartenberky a Lemberkem. 1431 byl Lužičany vypálen. Několikrát obnoven, avšak roku 1467 dějiny hradu končí.

  Hrad byl jednodílný, oválného půdorysu a stojí na výrazné znělcové zalesněné kupě Sokol nad obcí Petrovice. Obsahoval s největší pravděpodobností pouze jednu větší stavbu na východní straně. Na západě bylo obvodovou hradbou vymezené nádvoří, obsahující asi cisternu. Obvod hradu obíhá příkop. Kolem kopce je vybudováno několik okružních cest.

  Přístup: z obce Petrovice po červené značce, v lese odbočka k hradu. Po krásné zachovalé cestě úbočím vzhůru. Po cestě výhled na výrazný vrchol Hvozdu.


    hlavní strana