hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR IV - BLATENSKÝ VRCH
vydáno: 11.10.2009
web autora


Dnes se podíváme do okolí Horní Blatné. Začneme u rozhledny na Blatenském vrchu. Přímo u rozhledny je malé parkoviště. Od ní se vydáme po červené značce naučnou stezkou. Po asi 300m narazíme na první zajímavost, Ledovou jámu.
Pokračujeme dále k Vlčím jámám. Na okraji Horní Blatné se pustíme po žluté značce, která nás nakonec dovede zpět k rozhledně na Blatenském vrchu. Celý nenáročný okruh je asi 3km dlouhý.

VLČÍ JÁMY - Zdeněk Kučera
VLČÍ JÁMY - Chráněná přírodní památka VLČÍ JÁMA. Tato 120m dlouhá, 14m široká a 25m hluboká propadlina není přírodním výtvorem, ale vznikla lidskou činností. Jedná se propadlý důl Wolfgang, kdysi největší důl revíru. Hloubka dosahovala až 85m.

LEDOVÁ JÁMA - Zdeněk Kučera
LEDOVÁ JÁMA - Ledová jáma je úzká propadlina, vzniklá hlubinnou těžbou cínové rudy na dole Jiří. Dnes je asi 15m hluboká, částečně zasypaná kameny uvolněnými ze stěn. V době, kdy se tu dolovalo, byla až 50m hluboká. Vzhledem k tomu, že jáma je velmi úzká a hluboká, je zde minimální pohyb vzduchu, dochází tu ke vzniku jeskynního ledu, který zde leží do pozdního léta.

VLČÍ JÁMY - Zdeněk Kučera
VLČÍ JÁMY - Pohled na Vlčí jámy shora.

STARÁ CESTA u HORNÍ BLATNÉ - Zdeněk Kučera
STARÁ CESTA u HORNÍ BLATNÉ - V okolí Horní Blatné jsou pozůstatky řady důlních děl a spojovacích cest. Nachází se zde i vyústění Blatenského příkopu, který přiváděl vodu z říčky Černé pro praní vytěžené rudy a pohon strojů. Blatenský příkop je významnou technickou památkou. Vznikl v letech 1540 až 1554. Je 12 km dlouhý, místy široký až 2m. Do dnešní doby se zachovala jeho významná část, po rekonstrukci je částečně i zavodněný.

KRAJINA U HORNÍ BLATNÉ - Zdeněk Kučera
KRAJINA U HORNÍ BLATNÉ - Krajina rozrytá prací dávných horníků.


  hlavní strana