hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - HRAD SUKOSLAV
vydáno: 07.09.2009
web autora


Hrad SUKOSLAV (Kostomlaty pod Milešovkou) patří k nejmalebnějším českým zříceninám.

Hrad byl postaven kolem roku 1333 pány z Oseka na místě staršího hradiště slovanského původu. V roce 1335 jej koupil moravský markrabě Karel. Roku 1434 jej neúspěšně obléhal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, jehož vojsko bylo napadeno panskou jednotou, vítězně se vracející z bitvy u Lipan. Přesto je Jakoubek z Vřesovic již následujícího roku uváděn jako držitel hradu. Majitelé z tohoto rodu o hrad přišli v pobělohorských konfiskacích majetku roku 1622 pro jejich účast na stavovském povstání. 1624 koupil panství rod Černínů z Chudenic. Hrad byl v té době již málo využíván pro bydlení. Přesto byl starý hrad podle svědectví Bohuslava Balbína koncem 18. století opět obýván. Roku 1841 byl hrad na dolním nádvoří částečně zrestaurován, byla zpřístupněna velká věž.

Z hradu se zachovala velká část paláce, dvě kruhové věže, brána, opevnění a příkopy, klenuté sklepy. Dominantou je okrouhlá věž - bergfrit, zakončená užší nástavbou. Jde o věž typu máselnice - u nás poměrně vzácné. Kromě věže jsou z dálky viditelné dva rovnoběžné paláce patřící k jádru hradu. Do předhradí se vcházelo dovnitř otevřenou čtverhrannou věží druhé brány, z boku ji zajišťovala menší okrouhlá věž.

Přístup: buď z Kostomlat pod Milešovkou po zelené značce (pozor ve většině pramenů se uvádí modrá), nebo z rozcestí nad Kostomlaty kus po modré směrem na Lukov (na mapě není značena) a pak před vrcholem kopce vpravo dolů lesní cestou. Po cestě je na hrad pěkný pohled shora.


POHLED NA ZBYTEK PALÁCE - Zdeněk Kučera
POHLED NA ZBYTEK PALÁCE - Pohled na opevnění hradu od jihovýchodu. Zdi jsou ještě mohutné.

Z OKOLNÍCH KOPCŮ - Zdeněk Kučera
Z OKOLNÍCH KOPCŮ - Z modré turistické cesty vedoucí úbočím na Lukov máme hrad jako na dlani. Kousek dál odbočuje dolů neznačená cesta, po které se dostaneme k hradu.

Z NÁDVOŘÍ - Zdeněk Kučera
Z NÁDVOŘÍ - Na nádvoří se vstupovalo čtverhranou věží. Vpravo je vidět věž nezvyklého typu máselnice, kdy je na jejím vrcholu další věžička menšího průměru. V Čechách je tento typ věže neobvyklý.


  hlavní strana