hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - OBŘÍ HRAD
vydáno: 22.07.2009
web autora


Obří hrad je nejvýše položeným hradištěm v Čechách v nadmořské výšce 970 m. Rozkládá se v severní části
hřbetu hory Valy na Šumavě, poblíž Kašperských Hor.
Doba jeho založení se datuje do 6. století př.n.l., tedy do průběhu doby halštatské. Hradiště bylo nejspíš vybudováno pro náboženské potřeby, coby kultovní prostor nebo svatyně. Nenašly se tu totiž žádné doklady o trvalejším osídlení.
Od 4. století toto místo využívali historičtí Keltové - Bójové. Tento bojovný kmen byl blízkým příbuzným bretaňských Keltů.

CESTOU Z KAŠPERSKÝCH HOR - Hanka Kučerová
CESTOU Z KAŠPERSKÝCH HOR - Za svým cílem jsme vyrazili z Kašperských Hor, kde se mimochodem můžou pochlubit nálezy keramiky z doby laténské a také zlatými mincemi, které se údajně našly na louce mezi Kašperskými Horami a Řetenicemi.

ŠUMAVSKÁ LOUKA - Hanka Kučerová
ŠUMAVSKÁ LOUKA - Tak tady nevidíme zlaté mince, ale krásně rozkvetlou louku plnou pampelišek. Sledujeme stále červenou turistickou značku a míříme k osadě Popelná.

LOSENICE - Hanka Kučerová
LOSENICE - Po pár km se dostaneme ke korytu říčky Losenice. Nádherná procházka lesem kolem toku, přičemž na levé straně nás upoutá svah a kamenné moře a místy se zase skláníme k dřípatce horské, která se tu na Šumavě vyskytuje v hojném množství.

CESTOU K HRADIŠTI - Hanka Kučerová
CESTOU K HRADIŠTI - To už se škrabeme do strmého kopce k akropoli Obřího hradu. Žlutá turistická stezka nás vede stále výš a výš, postupně se nám otevírá pohled do kraje. Na obrázku část kamenného valu.

AKROPOLE - Hanka Kučerová
AKROPOLE - A jsme na akropoli. Pohled je úchvatný. Pociťujeme zvláštní kouzlo tohoto místa, trávíme tu hodnou chvilku, než pokračujeme v dalším zkoumání hradiště.

OBŘÍ BALVANY A VÝHLEDY - Hanka Kučerová
OBŘÍ BALVANY A VÝHLEDY - Hradiště má horské klima. Celý ostroh se rozpadá do jednotlivých skalních bloků. Podle pozdější pověsti prý na hoře bydlí obři, kteří se občas na lidi rozlobí a pak na ně házejí balvany. Po obrech nalezli lidé velkou kost, kterou položili přes potok a chodili po ní jako po lávce. Prý v noci svítila tak dlouho dokud se nerozpadla.

SKALNÍ SRUB - Hanka Kučerová
SKALNÍ SRUB - Skalní srub byl začleněn do opevnění předhradí a byl nejvyšším bodem celého hradiště.

HRADBY V ROZVALINÁCH - Hanka Kučerová
HRADBY V ROZVALINÁCH - Část hradeb v rozvalinách.

HRADBA - Hanka Kučerová
HRADBA - Zachovalá zadní stěna vnitřní hradby. Hradby byly kamenné na sucho kladené, základ tvořily jedna nebo dvě vrstvy velkých balvanů, na nich pečlivě vyskládaná vnitřní a vnější zeď a vnitřek mezi nimi vyplňovaly naházené kameny. Šířka hradby byla 3-4 m , výška až 3 metry.

KAMENNÝ STŮL - Hanka Kučerová
KAMENNÝ STŮL - Tak tady je ten kamenný stůl. Velký rozpadlý skalní blok u nejvyššího bodu akropole určitě musel být obětním kamenem, přestože jeho funkce není doložena. Cesta k němu byla po celé délce akropole ohraničena dvěma kamennými hradbami. Snad aby průvod kněží - druidů byl chráněn před zraky nechtěného obecenstva.

CESTOU ZPĚT - Hanka Kučerová
CESTOU ZPĚT - Cestou zpět do Kašperských Hor to vezmeme po žluté značce, pak se napojíme na modrou a přestože je sluníčko už nízko těšíme se pohledy po šumavské krajině.


  hlavní strana