hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
vydáno: 28.04.2009
web autora


Meandry Vltavy poskytují na několika místech nádherné vyhlídky z vysokých skal, kupodivu ne až tak známé, přestože řada z nich leží nedaleko Prahy.


VYHLÍDKA OPATA ZAORALA - Zdeněk Kučera
VYHLÍDKA OPATA ZAORALA - Vyhlídka s kamenným křížem se nachází na úpatí vrchu Červenka, kousek od oppida HRAZANY nad hladinou Slapské přehrady. Nedaleko na ostrožně mezi Vltavou a Mastníkem jsou skromné zříceniny hradu OSTROMEČ.

VYHLÍDKA MÁJ - Zdeněk Kučera
VYHLÍDKA MÁJ - Asi nejkrásnější vyhlídka z vysokých skal na prudce zaříznuté údolí Vltavy. Vody řeky se tu stáčejí o více než 180 stupňů zpět a vzniklý výběžek připomíná želví hlavu, na které jsou v zimě a na jaře patrné dokonce oči. Jak mohutný musel být tento kaňon v dobách, kdy nezvedala hladinu vody Štěchovická přehrada, si už dnes neumíme představit. I dnes je to pohled imponující.

ALBERTOVY SKÁLY (pohled k severu) - Zdeněk Kučera
ALBERTOVY SKÁLY (pohled k severu) - Rezervace Drbákov-Albertovy skály je unikátní chráněné území na pravém břehu Vltavy asi 9 km severozápadně od Sedlčan. Původní rezervace Drbákovské tisy (založena 1933) byla v roce 1977 rozšířena o oblast Albertových (Bílých) skal. Nejstarší část kolem vrchu Drbákov je zajímavá výskytem chráněného tisu červeného. Dále k severovýchodu nad meandry Vltavy se vypínají Albertovy skály se strmě spadajícími stěnami, hřebeny oddělenými roklemi, skalními stupni a překrásnými vyhlídkami na meandrující hladinu Vltavy. Na sluncem prohřátých, k západu a jihozápadu spadajících svazích roste mnoho teplomilných rostlin, řada z nich vzácných.

Přístup: z Radíče na Chlum, odbočit na Nalžovické Podhájí a úzkou silničkou na rozcestí U křížku. Tam je parkoviště. Na rozdíl od mnoha jiných rezervací, kde se smí dojít jen k hranici a dál je vstup zakázán, je zde vybudována naučná stezka, která ve své spodní partii vede přímo středem tohoto krásného území. Pozor stezka je fyzicky náročnější a vzhledem k prudkému terénu i trochu nebezpečná.

ALBERTOVY SKÁLY (jižní pohled) - Zdeněk Kučera
ALBERTOVY SKÁLY (jižní pohled) - Pohled z Albertových skal (z naučné stezky) směrem k jihu.


  hlavní strana