hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Zdeněk Kučera - KRKONOŠE PO 30 LETECH
vydáno: 06.07.2009
web autora


Proč ten podivný název ? Protože jsem se opravdu vrátil s fotoaparátem do Krkonoš po dlouhých 30 letech, kdy jsem se tu vyskytoval poměrně pravidelně. A bylo z dnešního pohledu opravdu co srovnávat.

Autorkou fotografií Mumlavského vodopádu a Studniční hory je Hanka Kučerová.

KLÍNOVKY - Zdeněk Kučera
KLÍNOVKY - Sestava původně 12 objektů. V minulém století tu žilo 96 lidí. Jedna z bud vyhořela kolem roku 1900 po zásahu bleskem, kdy blesk uvnitř boudy zabil ženu, držící v náručí dítě. Dítě přežilo. Největší z bud Klínová bouda shořela v sedmdesátých letech. Dnes už je tu po ní jen srovnaná plocha.

FRIESOVY BOUDY - Zdeněk Kučera
FRIESOVY BOUDY - Friesovy boudy na úbočí Klínového dolu.

NAD LABSKOU BOUDOU - Zdeněk Kučera
NAD LABSKOU BOUDOU - Stromy to v těchto místech nemají lehké. Z těch vzrostlejších je jich mnoho po letošní zimě polámaných. Lehké to nemá ani megalomanská Labská bouda, která svým betonovým provedením a obrovskými rozměry do zdejší přírody moc nezapadá. Navíc je po těch letech už hodně vidět, kde se socialistické dílo moc nepovedlo, počínaje opadávajícími obklady a olámanými zdmi po dodnes neuklizenou stavební suť kolem.

SNĚŽNÉ JÁMY - Zdeněk Kučera
SNĚŽNÉ JÁMY - Sněžné jámy nás přivítaly nevlídnou mlhou, která však měla své zvláštní kouzlo. Vzhledem k sem doléhajícímu zvuku vodopádů nám toto zamlžené místo připomínalo mořské pobřeží s vysokými útesy, o které se dole v hloubce tříští vlny. Inu pobřeží České republiky.

SNĚŽNÉ JÁMY - Zdeněk Kučera
SNĚŽNÉ JÁMY - Polská bouda nad Sněžnými jamami je dnes opravená. Poblíž stojí krásná kupa mrazem rozpadlého kamení.

SNĚŽNÉ JÁMY - Zdeněk Kučera
SNĚŽNÉ JÁMY - Na zpáteční cestě už byly Sněžné jámy (na chvilku) bez mlhy a tak krásně vynikly útesy, na kterých je postavená zdaleka viditelná polská bouda. Před třiceti lety to byla ruina, snad používaná pohraničníky, dnes je opravená. Přibyly na ní antény.

KAMENNÁ CESTA - Zdeněk Kučera
KAMENNÁ CESTA - Takováhle krásná cesta je pro poutníky připravena na polské straně Vysokého kola. Obrovské balvany do sebe zapadají jakoby je tu sestavil jakýsi obr. Když si člověk uvědomí, že to s vysokou pravděpodobností skládal někdo ručně bez použití stavebních strojů, je to úctyhodné dílo.

PANČAVSKÝ VODOPÁD - Zdeněk Kučera
PANČAVSKÝ VODOPÁD - Klasický pohled na Pančavský vodopád, řítící se z vysokého svahu do Labského dolu. Celková výška vodopádu je 148 metrů, má čtyři výrazné stupně. V období dostatku vody na jaře se dole vytváří jižní rameno a vodopád zvyšuje svou výšku až na 162 metrů. Vzhledem k tvrdosti horniny dochází k minimální erozi a vodopádová hrana je nezvykle ostrá.
Před těmi dávnými roky vypadal úplně stejně, voda se řítila dolů ze svahu mezi kamennými kostkami se stejnou silou a rámusem. Jen zábradlíček a zákazů přibylo.

STUDNIČNÍ HORA - Hanka Kučerová
STUDNIČNÍ HORA - Pohled na úbočí Studniční hory se sněhovou mapou republiky, která zde přetrvává až do letních dní. Za tímto kopcem se schovává Sněžka.

MUMLAVSKÝ VODOPÁD - Hanka Kučerová
MUMLAVSKÝ VODOPÁD - Pohled na velký Mumlavský vodopád. Turistická klasika, snadno dostupná. Tomu bohužel odpovídá obležení hordami turistů, cyklistů a psů podpořené restauracemi a stánky s občerstvením. Kupodivu na centrálním parkovišti není jediná zmínka, kudy se má k vodopádům jít a obsluha parkoviště nás na dotaz poslala na druhou stranu. Chybějící značení, špinavé cestičky kolem objektů obležených starým haraburdím na nás moc dobrý dojem neudělalo. Spolu s vysokým parkovným takový trochu skanzen socialismu, za těch 30 let se mnoho nezměnilo, naštěstí ani na kráse vlastních vodopádů.

MUMLAVA - Zdeněk Kučera
MUMLAVA - Ploché desky Mumlavy vytváří nespočet vodopádků, ke kterým se voda rozbíhá po několikametrových hladkých úsecích. Krásná podívaná tehdy i dnes.

MUMLAVSKÝ VODOPÁD - Hanka Kučerová
MUMLAVSKÝ VODOPÁD - A na závěr ještě jeden pohled na Mumlavský vodopád. Stružka vody, proudící nad vodopádem se tu rozbíhá do širokého závoje, aby dopadla do hlubokého hrnce pod vodopádem a řítila se dál po skalních plotnách k Harrachovu.


  hlavní strana