hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - MASTNÍK
vydáno: 21.06.2009
web autora


Kouzelný potok na Sedlčansku nabízí několik dílčích procházek a zastavení v polodivoké přírodě.
Jako pravostranný přítok Vltavy jehož celková délka je 49.5 km pramení asi 7 km jihovýchodně od města Sedlec-Prčice, u obce Střezimíř v nadmořské výšce 597.6 m. Protéká Sedlčany, Osečany a Radíčem.

POD HRADEM - Hanka Kučerová
POD HRADEM - Jedna z nejkrásnějších částí potoka Mastníka vytváří meandr kolem skalnatého kopce se zříceninou hradu Kozí Hřbet ze 14. století. Několik zdí lemujících dlouhé nádvoří se zachovalo v severovýchodní části ostrožny, v jihozápadní jsou patrny pouze terénní náznaky. Dále jsou zde k vidění zbytky věžovité brány a velké čtverhranné věže snad obytné.

JARNÍ ZASTAVENÍ - Hanka Kučerová
JARNÍ ZASTAVENÍ - Na jaře se voda zbarví okolní zelení. Skalnaté srázy spadající ke břehům potoka vytváří útulné zákoutí. Pár metrů po proudu dojdeme k soutoku s Křečovickým potokem.

DIVOČINA PO MASTNICKU - Hanka Kučerová
DIVOČINA PO MASTNICKU - Následkem nedávných vichřic jsme tu potkali několik stromů vyvrácených z kořenů. Některé přehradily potok a vytvořily scenérii divočinky, kterou jsme neváhali zdokumentovat.

DIVOČINKA - Hanka Kučerová
DIVOČINKA - Ještě jeden pohled na klidně si tekoucí vodu. Po zimě v období jarního tání to zde asi vypadá trochu jinak.

KLID U POTOKA - Hanka Kučerová
KLID U POTOKA - Poslední pohled na koryto potoka z této oblasti. Z Radíče nás sem zavede asi po 2,5 km modrá turistická značka. Poté co projdeme kolem zříceniny, sejdeme dolů k našemu potoku.

Z OSEČAN DO SEDLČAN - Hanka Kučerová
Z OSEČAN DO SEDLČAN - Z Osečan po modré značce pak na červenou Sukovu stezku přes Sestrouň směřujeme do Sedlčan. Tato část Mastníka je klidnější, v okolí jsou převážně louky.

PEŘEJE V RADÍČI - Hanka Kučerová
PEŘEJE V RADÍČI - Peřeje se nachází nedaleko barokního zámku v Radíči. Dál pokračujeme proti proudu pěknou krajinou loukami směrem na Osečany.

Z RADÍČE DO OSEČAN - Hanka Kučerová
Z RADÍČE DO OSEČAN - Držíme se modré turistické značky a neustále zastavujeme u zákrutů potoka, přestože počasí fotografům zrovna nepřálo.

CESTOU NA HRAD - Hanka Kučerová
CESTOU NA HRAD - Mastník rádi navštěvujeme v různých obdobích a tak se ještě pohledem vrátíme na část cesty vedoucí na Kozí Hřbet.

ZASTAVENÍ U KAMENE - Hanka Kučerová
ZASTAVENÍ U KAMENE - Kámen uprostřed potoka si říkal o naší pozornost a tak se tady zastavíme a rozloučíme s naším oblíbeným tokem.


  hlavní strana