hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - ŠUMAVSKÝ STRÁŽCE - KAŠPERK
vydáno: 31.05.2009
web autora


Zřícenina hradu Kašperka tvoří výraznou, zdaleka viditelnou dominantu střední Šumavy. Kdysi důležitý strážní hrad nechal postavit roku 1356 císař Karel IV., po něm se tehdy nazýval Karlsberg.

Měl napomáhat ochraně zemských hranic a obchodní cesty zvané Zlatá stezka vedoucí z Pasova do Kašperských Hor.

KAŠPERK - Hanka Kučerová
KAŠPERK - Celí natěšení jsme se jednoho jarního odpoledne vydali dobýt hrad Kašperk. Prohlídku hradu jsme již nestihli, ale cesta k němu z Kašperských Hor zajímavými místy stála za to. Sluníčko přálo a několik zastavení tu chci nabídnout.

ZLATÝ POTOK - Hanka Kučerová
ZLATÝ POTOK - Jižně od Kašperských Hor protéká Amáliným údolím Zlatý potok a poněkud západněji se pak vlévá se do říčky Losenice. V okolí jsou pozůstatky důlní činnosti, jako štoly, šachty i stopy povrchového dobývání, jámy a příkopy. V 15. století bylo v této oblasti na 40 větších zlatodolů a řada dalších štol. My jsme cestou na Kašperk namísto zlata objevili u potoka obří trsy přerostlých blatouchů.

ŽDÁNOV - Hanka Kučerová
ŽDÁNOV - Cestou procházíme zaniklou osadou Ždánov. Torza domů si bere příroda, je to už dlouho co tu lidé žili, pracovali v okolních panských lesích. V pozdějších letech našli práci hlavně v továrnách v Kašperských Horách. U hlavní silnice stál od roku 1869 hotel Winkelbauer. Osada zanikla postupným vysídlováním v letech 1945 - 1950.

CESTOU NA KAŠPERK - Hanka Kučerová
CESTOU NA KAŠPERK - Krásné výhledy na okolní kopce a loučky nás trochu zdržovaly od našeho cíle. Ale bylo na co koukat.

CESTOU NA KAŠPERK - Hanka Kučerová
CESTOU NA KAŠPERK - Ještě další pohledy na okolní jarní šumavskou krajinu.

KAŠPERK - Hanka Kučerová
KAŠPERK - Staveništěm hradu Kašperka se stal dlouhý skalnatý kopec, kterému se přizpůsobila trojdílná dispozice. První část měla spíše obranný charakter, bránu z boku zajišťovala okrouhlá věž, dnes již neexistující. Do druhé části se vstupovalo pomocí stěžejkového padacího mostu přes příkop druhou branou.Tato část obsahovala hospodářské budovy a další věžovitou stavbu, purkrabství. Za dalším příkopem je již vnitřní hrad tvořen obdélným palácem na obou koncích ukončeným obytnými věžemi.

PUSTÝ HRÁDEK - Hanka Kučerová
PUSTÝ HRÁDEK - Po husitských válkách přibylo v okolí hradu Kašperka několik obranných věží. Na fotografii je pozůstatek jedné z nich dnes nazývané Pustý hrádek. Většina pěkných záběrů celkového pohledu na hrad Kašperk bývá pořízena právě z tohoto místa. Avšak po ránu či dopoledne, my jsme dnes měli hrad v protisvětle.

KAŠPERK - Hanka Kučerová
KAŠPERK - Šedavé zdi Kašperka strmící nad zarostlými příkopy a temná silueta jeho dvojvěží vyprávějí tajemné příhody. Zjevuje se tu prý ďábel, přízrak bludného rytíře a také tajemná žena Swiza, jejíž zjevení prý předznamenává pohromy a nemoce. Nechybí zde ani velký černý pes s ohnivýma očima. My tu viděli po hradbách lézt starou chlupatou kočku, trochu opelichanou. Že by další tajemná bytost ?

BERÁNCI - Hanka Kučerová
BERÁNCI - Pasoucí se beránci oživují kamenný hrad spolu s beránky na obloze.

OD KAŠPERSKÝCH HOR - Hanka Kučerová
OD KAŠPERSKÝCH HOR - Na cestě zpět do Kašperských Hor jsme prošli lesem a ohlížíme se na působivou siluetu hradní zříceniny.

OD KŘEMELNÉ HORY - Hanka Kučerová
OD KŘEMELNÉ HORY - Důkaz o tom, že hrad je opravdu vidět z různých míst v okolí. V tomto případě od Křemelné hory.


  hlavní strana