hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - HRA STÍNŮ ŠUMAVSKÝCH
vydáno: 19.05.2009
web autora


Šumavská hora Křemelná (1125 m) se dvěma vrcholy tvořená rulou a křemennými žílami.
Ve svazích menší skalní výchozy a sutě. V dolní části západního svahu dopadová plocha střel v bývalé obci Stodůlky.
Zalesněno smrčinou. Údolí říčky Křemelné leží o 400 m níže.


LOUKY POD KŘEMELNOU - Hanka Kučerová
LOUKY POD KŘEMELNOU - Jarní výlet s výchozím místem v Kašperských Horách přes Rejštejn kolem Křemelné hory s pěknými výhledy na jejím západním svahu. Podél řeky Otavy se vracíme zpět do Rejštejna a stoupáme do Kašperských Hor již na sklonku dne.

CESTOU KOLEM HORY - Hanka Kučerová
CESTOU KOLEM HORY - Z Rejštejna nás vede vzhůru modrá značka, mezi Velkým a Malým Radkovem měníme modrou značku za zelenou a té se držíme větší část svého toulání kolem Křemelné hory.

ZADNÍ PAŠTĚ - Hanka Kučerová
ZADNÍ PAŠTĚ - Směrem na Zadní Paště vítáme krásné rozhledy do kaňonu Křemelné. Je vidět vrcholy Poledníku, Žďánidel, na západě i hřeben Pancíře.

PAŠTECKÁ PASEKA - Hanka Kučerová
PAŠTECKÁ PASEKA - Paštecká paseka s výhledy na Sokol a Kašperk.

NA CESTĚ - Hanka Kučerová
NA CESTĚ - Pomalu opouštíme úbočí hory a klesáme silničkou do údolí.

OTAVA - Hanka Kučerová
OTAVA - Otava, jejíž název je pravděpodobně keltského původu - Atawa - bohatá řeka je známa coby zlatonosná řeka. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy Pily. Délka toku je 113 km. Je levostranným přítokem Vltavy.

DO KAŠPERSKÝCH HOR - Hanka Kučerová
DO KAŠPERSKÝCH HOR - Mezi Rejštejnem a Kašperskými Horami si ještě užíváme pohledů na okolní kopcovitou krajinu. V nohách máme již 27 km.


  hlavní strana