hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Hanka Kučerová - ŽIDOVA STROUHA
vydáno: 12.05.2014
web autora


Kdo by se nadál, že v rovinatém kraji kolem Bechyně se nachází takovýto přírodní skvost. Levostranný přítok Lužnice, dlouhý 20.5 km se tu zařezává do terénu až do hloubky desítek metrů. Nejhezčí část, která je zároveň značena jako přírodní památka, začíná na modré turistické značce na dolním toku. My jsme dnes zvolili trochu delší trasu od silnice vedoucí z Březnice do Týna nad Vltavou po žluté turistické značce. Máme před sebou krásnou procházku o délce asi 7.5 km k ústí do Lužnice.
Po cestě nás čeká čistá příroda plná ptačího zpěvu a svěží jarní zeleně, s meandrujícím potokem a vysokými skalními stěnami, které místy soutěsku svírají. Žlutě značená stezka kopíruje tok potoka, místy přebíhá z jednoho břehu na druhý.
Název území získalo po Židech, kteří se v okolí schovávali, když byli za vlády českého krále Vratislava II vypovězeni z Čech.

LOUKY - Hanka Kučerová
LOUKY - Začátek stezky prochází pěknými loukami, které jsou ohraničeny smíšeným lesem.

PĚŠINOU KOLEM TOKU - Hanka Kučerová
PĚŠINOU KOLEM TOKU - Pěšinkou sledujeme tok a kocháme se jarní zelení.

MEANDRY - Hanka Kučerová
MEANDRY - Na mnoha místech tok vytváří pěkné meandry.

BŘEHY - Hanka Kučerová
BŘEHY - Místy se břeh strouhy zvedá, pohledy se stále mění. Bohužel je v okolí plno náplavového nepořádku jako důsledek loňských záplav.

KLIDNÝ TOK - Hanka Kučerová
KLIDNÝ TOK - Na podemletých březích je vidět jakou měla voda při záplavách ohromnou sílu. Dnes už je tu klidný mírný tok.

POD ZATAŽENOU OBLOHOU - Hanka Kučerová
POD ZATAŽENOU OBLOHOU - Atmosféru tohoto místa dodává podmračená obloha.

SKALNÍ PŘEVISY - Hanka Kučerová
SKALNÍ PŘEVISY - Tady se dostaváme do míst kde se v okolí toku vyskytují skály. I zde je možno vidět jak si voda svojí dlouhotrvající čiností ukrajuje ze skal.

KAMENITÉ KORYTO - Hanka Kučerová
KAMENITÉ KORYTO - Drobný tok odkrývá kamenité koryto.

BROD - Hanka Kučerová
BROD - Je to takové zátiší, ale také brod, kde se dá přeskákat po kamenech na druhou stranu. Přes potok jsme se brodili mnohokrát, doporučujeme vhodnou obuv.

SPADLÝ BALVAN - Hanka Kučerová
SPADLÝ BALVAN - Moc pěkný kousek se usadil uprostřed toku.

SKALNÍ MASIV - Hanka Kučerová
SKALNÍ MASIV - Skály kolem strouhy začínají mohutnět.

MOST - Hanka Kučerová
MOST - Kamenný most přes Židovu strouhu. Vpravo na pilíři ryska značí kam až sahala voda při červnových povodních v roce 2013.

MEZI DVĚMA BŘEHY - Hanka Kučerová
MEZI DVĚMA BŘEHY - Dva břehy a každý jiný.

NA KONCI CESTY - Hanka Kučerová
NA KONCI CESTY - Malebné zákoutí nedaleko ústí do Lužnice.

SKÁLA - Hanka Kučerová
SKÁLA - Typická scenérie v závěru Židovy strouhy. Vysoké skály jsou porostlé bujnou vegetací.


  hlavní strana