hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Ivan Anderle - TRATÍ ČÍSLO 185
vydáno: 18.04.2014
web autora


i ten kdo má boty z toulavého telete a nejraději chodí pěšky, musí občas překonat nějakou větší vzdálenost dopravním prostředkem. Tramvaj tak daleko obyčejně nejezdí, lodní doprava je u nás dosti omezená a do osobního automobilu slušný tramp obyčejně nesedne, leda by ho vezli na hřbitov. Naštěstí je zde ještě vlak. Bohužel doba kdy parní mašina táhla pár stařičkých vagonů, kde člověk mohl stát na spojovacím můstku a užívat si krásnou pomalou jízdu je nenávratně pryč. Teď je to samé Pendolíno, Leo Expres či RegioJet. Čas jízdy se sice o moc nezkrátil, ale zato cena lístku se zvýšila mnohonásobně. Opusťme však vlak jako takový a věnujme se jak by se dnes moderně řeklo, jeho periferii. Zůstaňme jen u kolejí a u krásných nádražních budov. Mám v oblibě několik tratí a na jednu z nich bych vás chtěl dnes pozvat. Ovšem pozor! Pokud si ji chcete plně vychutnat nejezděte po ní vlakem. Projděte si ji pěšky! Já vím, nemá se to. Chůze po trati je zakázána, ale kolik krásných věcí se nemá dělat a právě proto jsou tak krásné. Nechám to na vás. Kromě pěšího pochodu lze trať normálně projet místním motorákem, z něhož lze třeba i vystoupit, prohlédnout si zastávku a pokračovat vlakem příštím. Tolik tedy úvodem a nyní se již pusťme na cestu kam nás koleje povedou.

Železniční spojení mezi Klatovy a Sušicí vede zatím ještě nezničenou přírodou. Trať s číslem 185 překonává slušné převýšení a je ozdobena řadou klasických nádražních budov z červených cihel s bílou rohovou bosáží. Jako výchozí bod jsem si nevybral nádraží Klatovy, ale hned první následující a to Luby u Klatov. Dá se tam pěkně zaparkovat a pan přednosta vás ubezpečí že se tam nekrade. Nádražní budova má dispozici a barevnost podle normovaného vzoru od roku 1888 c.k. rakouských státních drah. Cedulka jejíž Poškození se trestá oznamuje, že jsme 410 m n/mořem. Vedle budovy je klasická, ale už dost zanedbaná zahrádka. Koleje odtud vedou zatím jen nepatrně do kopce a po 2km jsme v zastávce Vrhaveč a po dalších 2km v zastávce Neznašovy. Obě staničky jsou opravdu jen zastávky, a tak nestojí za to je nějak zkoumat. Jediná smutná zajímavost je snad jen rozdíl ve vzhledu čekárny zastávky ČD Naznašovy a vedle stojící původní skladové nádražní budovy, jež je nyní v soukromém vlastnictví.

Zato další stanice je zastávka Běšiny. A to je už velice pěkné udržované nádražíčko. Na jeho okraji je ve stejném stylu červené cihly a bílá bosáž postavena ještě další budova. Ta je dnes přebudována na bytové jednotky. Od chvíle kdy necháte nápis Běšiny na štítu nádraží za svými zády, trať začne výrazně stoupat. Vede po jedné straně údolí a když mine vesničku s divným názvem Úloh, přeskočí na protější svah a vrací se zpátky jenže už o 60m výše. Tam na jihozápadním svahu hřebene Javoří, se nachází i jedno z nejpůvabnějších nádraží v celé ČR. Vyhrálo prý nějakou soutěž Nejhezčí nádraží, o čemž vám paní výpravčí ráda povypráví. Jméno stanice Nemilkov na budově už trochu smyl déšť, a tak prosvítá původní název s pomlčkou a dodatkem Velhartice.

Koleje dál pokračují strání s hezkým výhledem až do úzkého sedla mezi zalesněnými vrchy kudy opouští údolí Drnovického potoka. Potom ještě chvíli stoupají lesem až konečně dosáhnou nejvýše položeného nádraží této trati. Malonické nádraží má nadmořskou výšku 595m n/m. Celá budova nádraží je dnes spíš obytným domem než výpravní budovou. (Výpravní budova, to je stavba jež vytváří hranici mezi „obyčejným světem“ a „světem dráhy“ vysvětluje ve svém spisu o železničních stavbách Ing. Jacura Martin Ph.D. Pan inženýr to sice termínuje moc hezky, ale já raději zůstanu u pojmenování železniční nádraží, nebo zastávka) Od Malonic koleje už mírně klesají a následuje několik křížení se silnicí. Prastaré, ručně ovládané závory mají klasické červeno bílé dřevěné šraňky, které se pozvolna zvedají až když vlak opravdu dojede do následného nádraží. Tady si řidiči aut opravdu řádně počkají.

Další a největší železniční stanicí na této trati je Kolínec. Krásná nádražní budova opět v barvě červené a bílé. Několik odstavených pracovních kolejových strojů stojí opuštěně na krajní koleji. Při mé návštěvě se dlouhá zastřešená nástupní čekárna v ostrém bočním odpoledním slunci topila ve fotografické tmě. Nikde nikdo, jen z předsunuté kanceláře pana přednosty bylo slyšet Hapku jak lká že ona je ta jediná levandulová. Pohled oknem dovnitř pak musí nadchnout každého fandu železnice. Minimum elektroniky a jinak všechno pěkně ruční na kliku a na řetězové převody.

Za Kolíncem trať stále klesá a sleduje říčku Ostružná. Následuje nehezká betonová zastávka Mokrosuky. Ta je snad zajímavá jen tím, že asi 300m východně od ní je v remízku na malém kopečku ukrytá volně přístupná zřícenina hrádku Kašovice. Koleje dál vedou krajinou plnou luk a lesíků a za chvíli jsme v železniční stanici Hrádek u Sušice. Opět se jedná o klasickou patrovou budovu z červených pálených cihel, s bílými doplňky, kompozičně stejnou jako ty předešlé. Doporučuji zde nahlédnout i do čekárny. Tady se opravdu zastavil čas. Vnitřní výzdoba, nábytek, nástěnka i okénko prodeje lístků vše vypadá jak z poloviny minulého století. Paní přednostová má jazyk ostrý jako břitva a jen jsem udělal v čekárně pár fotek už mne hnala ven. Následující a poslední úsek klesá již jen velice pozvolna. Stále vede podle meandrující Ostružné a po pěti kilometrech jste v Sušici …


Luby u Klatov - Ivan Anderle
Luby u Klatov - pohled na nádraží ze strany od kolejí. Je patrné, že jedna kolej byla odstraněna a nádraží je tak od trati trochu dál než je běžné.

Luby u Klatov - Ivan Anderle
Luby u Klatov - pohled ze strany od silnice. Čekal jsem dost dlouho zda to auto neodjede, ale radost se nekonala.

Vrhaveč - Ivan Anderle
Vrhaveč - a tady už koleje začínají stoupat

Neznašovy - Ivan Anderle
Neznašovy - patrný rozdíl v přístupu majitelů k nemovitosti. Přední dům, původně součást zastávky, je v soukromém vlastnictví, zadní patří státu, tedy přesněji ČD.

Neznašovy - Ivan Anderle
Neznašovy - zastávka Neznašovy vybudována v akci "Z" jako typový vzor: Socialismus zvitězí

Běšiny - Ivan Anderle
Běšiny - nádherná budova podle normovaného vzoru od roku 1888 c.k. rakouských státních drah

Běšiny - Ivan Anderle
Běšiny - Postranní budova postavená ve stejném designu jako hlavní nádražní budova. Původně skladové prostory, dnes bytové jednotky.

Běšiny - Ivan Anderle
Běšiny - stará fotografie, dokumentuje že vzhled hlavní budovy se téměř nezměnil. Skladiště mělo původně ještě jakousi dřevěnou nadstavbu, kde byl prý nějaký jednoduchý zvedací výtah. Ta drezina na koleji je nádherná. (Toto foto bylo nalezené na internetu, bez podpisu vlastníka, tak doufám že jeho použití nevadí)

Běšiny - Ivan Anderle
Běšiny - na krajní koleji bylo možno vidět zajímavý a pečlivě udržovaný pracovní stroj

Nemilkov - Ivan Anderle
Nemilkov - nádražíčko jako namalované

Nemilkov - Ivan Anderle
Nemilkov - nejdřív Velhartice, potom Nemilkov - Velhartice a nyní jen Nemilkov. Boj za sebeurčení probíhá všude.

Nemilkov - Ivan Anderle
Nemilkov - nádraží v Nemilkově je správně v rovině, ale za ním už koleje opět stoupají

Nemilkov - Ivan Anderle
Nemilkov - pohled na Nejhezčí nádraží v ČR z protějšího kopce je opravdu pěkný

Malonice - Ivan Anderle
Malonice - budova nádraží Malonice vypadá jako od PIKO vláčků. Má ale vše jako dospělé nádraží. I krytou čekárničku. Jen ke kolejím je to trochu dál než bývá obvyklé. Možná že i zde byla původně ještě jedna kolej.

Malonice - Ivan Anderle
Malonice - nemažete - drhne to

Malonice - Ivan Anderle
Malonice - i zde se bydlí v každé možné místnosti

Malonice - Ivan Anderle
Malonice - jako vlaštovky na podzim před odletem se houfují dnes už zbytečné izolátory

Závory - Ivan Anderle
Závory - zatraceně dlouhá dřevěná šraňka, která přehradila oba směry silnice. Tady opravdu při jejím spuštění ji nejde objet a vjet na koleje jako to dělají občas řidiči tam, kde je jen ta moderní poloviční délka.

Kolínec - Ivan Anderle
Kolínec - v Kolínci si na rozdíl od Malenic, zastřešili nástupní prostor o velikosti jenž by slušela okresnímu městu

Kolínec - Ivan Anderle
Kolínec - zde dřevěná nástavba na skladišti zůstala zachována. I zde je podle satelitů a záclon patrné, že se jedná už jen o bytové prostory.

Kolínec - Ivan Anderle
Kolínec - přesto že za chvíli měl přijet vlak, po cestujících ani památka

Kolínec - Ivan Anderle
Kolínec - při pohledu do okna dopravní kanceláře na mne sedla nostalgie dávných časů

Hrádek u Sušice - Ivan Anderle
Hrádek u Sušice - tento typ nádražních budov se mně jen tak neokouká. Jednoduchá pohledná praktická klasika

Hrádek u Sušice - Ivan Anderle
Hrádek u Sušice - škoda těch radiátorů, tady chybí už jen kamna na uhlí


  hlavní strana